Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Uygulamalı Genel Muhasebe | 226 | Dora Yayıncılık

Uygulamalı Genel Muhasebe

250TL
Kitabın Özellikleri
Yazarlar : Hasan ABDİOĞLU
Türü : İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı : 408
Baskı Sayısı : 3. Basım
Baskı Yılı : Ekim 2023
Ebatları : 16,5 x 23,5
ISBN : 9786052474655

Bu kitap Kültür ve Truzim Bakanlığı tarafından alınan izinle telif hakları yönetmenliğine uygun olarak basılmıştır. Basım ve dağıtım hakları Dora Yayıncılığa aittir.


Bu kitabın temel amacı öğrencilerimizin birçoğunun üniversite hayatında ilk defa karşılaştıkları muhasebe dersini öğrenme kabiliyetlerini geliştirmek ve muhasebe bilimini onlara sevdirmektir. Bu amaçla kitapta konular en yalın ve temel kurallarıyla birlikte açıklanmıştır. Kitabın birinci bölümünde muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve kavramsal uygulamalara, ikinci bölümde hesap kavramı ve hesapların temel mali tablolar ile ilişkisine yönelik örnek uygulamalara, üçüncü bölümde ticari mallarda meydana gelen değer hareketlerinin izlenmesi, dördüncü bölümde, muhasebede kullanılan defterler ve beşinci bölümde ise katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi açıklanmıştır.

 1. MUHASEBE ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER VE KAVRAMSAL UYGULAMALAR
 2. HESAP KAVRAMI VE HESAPLARIN TEMEL MALİ TABLOLAR İLE

      İLŞKİSİNE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR

 1. TİCARİ MALLARDA MEYDANA GELEN DEĞER HAREKETLERİNİN

İZLENMESİ

 1. MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER
 2. KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 3. AKTİF HESAPLARIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VE ÖRNEK UYGULAMALAR

 1. PASİF HESAPLARININ  İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VE ÖRNEK UYGULAMALAR

 1. GELİR HESAPLARININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VE ÖRNEK UYGULAMALAR

 1. G DER HESAPLARININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VE ÖRNEK UYGULAMALAR

 1. MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VE ÖRNEK UYGULAMALAR

 1. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

 

1979 yılında Trabzon’un, Yomra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini ise Trabzon’da tamamladı. 1997 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünü kazandı. Bölümünden derece ile 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak yüksek lisans eğitimine başladı. Anılan Enstitü’de, 2003 yılında, “Vergi Denetiminin Önemi ve Türkiye Uygulamalarının Tahlili” konulu yüksek lisans tezini hazırlayarak, bilimsel uzman unvanını aldı. 

 

 

 

 

 

 

ABDİOĞLU, Maliye Bakanlığınca açılan “Vergi Denetmenliği” yarışma sınavını kazanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı’nda, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak mesleki görevine ve 2003 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2007 yılında hazırladığı “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin Rolü: İMKB 100 Örneği” konulu tez çalışması ile doktora unvanı aldı. 2008 yılında, Maliye Bakanlığı’ndan nakil yolu ile ayrılarak Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. unvanı ile öğretim üyeliği görevine başladı. 2011 yılında, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda Doçent unvanını alan ABDİOĞLU’nun, çeşitli dergilerde hakem ve yazı kurulu üyeliği ile birlikte yayınlanmış çok sayıda makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

2011 yılında Birleşik Krallık ülkelerinden İskoçya’da, Edinburgh Üniversitesi, İşletme Fakültesinde üç ay süre ile misafir araştırmacı olarak bulunan ABDİOĞLU, halen Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olup, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.


Benzer ürünler