Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Pazarlama Araştırması | 119 | Dora Yayıncılık

Pazarlama Araştırması

135TL
Kitabın Özellikleri
Yazarlar : Tuncer TOKOL
Türü : İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı : 200
Baskı Sayısı : 13. Baskı
Baskı Yılı : Ocak 2010
Ebatları : 16x23.5
ISBN : 978-605-4118-51-9

Bu kitap Kültür ve Truzim Bakanlığı tarafından alınan izinle telif hakları yönetmenliğine uygun olarak basılmıştır. Basım ve dağıtım hakları Dora Yayıncılığa aittir.


• Pazarlama Araştırmasının Niteliği
• İşletmelerde Pazarlama Araştırması Hizmeti Veren Kuruluşlar
• Araştırma Süreci: Problemin Teşhisi ve Tanımlanması Veri Kaynaklarının Belirlenmesi, Örnekleme Yöntemleri, Anket Yöntemleri, Gözlem Yöntemi, Deney Yöntemi, Projeksiyon Yöntemi, Ölçekleme Yöntemi, Verilerin Toplanması, Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu, Kodlama, Verilerin Sayımı, Verilerin Analizi ve Yorumu, Parametrik Olmayan Hipotez Testleri, Ki-Kare Analizi, Wilcoxon Testi, Mann-Whitney U Testi, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi, Faktör Analizi, Ayırma Analizi
• Araştırma Denetimi: Basit Tasarruf Yöntemi, Net Bugünkü Değer Yöntemi,


Bölümü
 İşletme
 
Anabilim Dalı
 Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 
Kadro Unvanı
 Prof. Dr.
 
E-mail adresi
 ttokol@uludag.edu.tr
 
Telefon
 0224 294 10 61
 
ÖĞRENİM DURUMU
 MEZUN OLUNAN YER
 
Doktora
  Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
 
Yüksek Lisans
  Michigan State University, USA
 
Lisans
  İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
 
AKADEMİK GEÇMİŞİ
 
Profesörlük
  1984
 
Doçentlik
 1977
 
Araştırma Görevliliği
 1972
 
Yabancı Dil:
 İngilizce
 

Benzer ürünler