Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Hukukun Temel Kavramları | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Hukukun Temel Kavramları

74 TL

1.Hukuk Kuralları
2.Hukukun Kaynakları
3.Hukuk Kurallarının Uygulanması
4.Hak Kavramı
5.Hukuki İşlem Kavramı

Anti Kolonyalizm Söylemi | Dora Yayıncılık
Fırat Mollaer

Anti Kolonyalizm Söylemi

74 TL

Hegel, Afrika ve Anti-Kolonyalizm: Karanlığın Yüreği’nden
Yeryüzünün Lanetlileri’ne
Anti-Kolonyal...

Hayvan Davranışları | Dora Yayıncılık
Cenk Aydın, Nilay Seyidoğlu, Eda Köşeli , Fahrünisa Cengiz

Hayvan Davranışları

108 TL

1. DAVRANIŞ BİLİMİ
2. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ETKİLERİ
3. DAVRANIŞ GENETİĞİ
4. DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK MEKANİZM...

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II | Dora Yayıncılık
Aslı Yönten Balaban, Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ, Gökhan Dönmez

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II

78 TL

1.KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASI,

TOPLAM DÖVİZ REZERVİ VE TASARRUF ARASINDAKİ

İLİŞKİ: ...

Hakikat Temsil İnşa Medyada Gerçekliğin Krizleri | Dora Yayıncılık

 • Bildiğimiz Sinemanın Sonu mu? İnşa ve İhtimal  Arasında Gerçekçilik
 • Yeniden Konumlandırılan Sinema ve...

Eleştirel Perspektiften Platform Çalışmalar | Dora Yayıncılık
Gülşah Başlar, Selin Tüzün Ateşalp

Eleştirel Perspektiften Platform Çalışmalar

55 TL

 1. Platformlarda Üretim, İşleyiş ve İçerik
 2. Platformlar ve Kullanıcılar
 3. Platformlar ve Gelecek Öng...

Organizasyonel Ağ Analizi | Dora Yayıncılık
Selim TÜZÜNTÜRK

Organizasyonel Ağ Analizi

87,5 TL

ORGANİZASYONEL AĞ ANALİZİNE GİRİŞ

ORGANİZASYONEL AĞ ANALİZİ METODOLOJİSİ

Endüstriyel Pazarlamada Uygulamacılar için Fiyatlandırma EL kitabı | Dora Yayıncılık

 1. Endüstriyel Pazarlamada Fiyatlandırma
 2.  Fiyatlandırmanın Tüm Boyutları
 3. Maliyet Ölçü...

İşletme Matematiği | Dora Yayıncılık
Mehmet Hakan Özdemir

İşletme Matematiği

108 TL

1. DOĞRUSAL CEBİR

2. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

3. İKİ DEĞŞKENLİ FONKSİYONLAR

4. ÇÖZÜMLER

...

Küresel Jeopolitik | Dora Yayıncılık
Erhan Örselli, Veysel Babahanoğlu

Küresel Jeopolitik

87,5 TL

 1. KAVRAMSAL VE KURAMSAL BOYUTLARIYLA JEOPOLİTİK
 2. XXI. YÜZYILDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE KONJONKTÜREL DÖNÜ...

Psikolojiye Giriş | Dora Yayıncılık
Serpil AYTAÇ, Selver YILDIZ BAĞDOĞAN, Salih DURSUN

Psikolojiye Giriş

102 TL

Psikoloji biliminin doğası
Psikolojide araştırma yöntemleri
Davranış ve sosyal davranış
Duyum ve algılama
...

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları | Dora Yayıncılık
Abdulvahap YİĞİT, İbrahim ATMACA

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları

114 TL

Güneş Enerjisi
Güneş Geometrisi ve Atmosfer Dışı Güneş Işınımı
Yeryüzüne Gelen Güneş Işın...

Sosyoloji 10.BASKI | Dora Yayıncılık
Memet ZENCİRKIRAN

Sosyoloji 10.BASKI

98 TL

1.Sosyoloji: Tanım ve İçerik

2.Sosyoloji, kısa bir tarihçe: Sosyologlar, yaklaşımlar

3.Kültür

...

Dağlık Karabağ Sorunu Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri | Dora Yayıncılık

1. KARABAĞ’IN TARİHSEL ARKA PLANI
2. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YIKILMASININ ARDINDAN BAŞLAYAN DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI
...

Çözümsel İstatistik | Dora Yayıncılık
Nuray Girginer

Çözümsel İstatistik

86 TL

Bakmaktan görmeye
Görmekten sorgulamaya
Sorgulamaktan anlamaya ve yorumlamaya

İlk kitabımızın önsöz...

Bilgi Toplumu Küreselleşme ve Demokrasi | Dora Yayıncılık

1.Bilgi toplumunun ortaya çıkışı ve gelişimi

2.Bilgi iletişim teknolojileri ve değişim

3.Bilgi ekonomisi

...

Comparison and Application of Activated Sludge Models | Dora Yayıncılık

1.Table of contents
2.Introductıon
3.ASM1and ASM 3 Models
4.Applıcatıon of ASM1 and ASM3
5.Conclusıon
6.Appe...

Eleştirel Perspektiften Platform Çalışmalar | Dora Yayıncılık
Gülşah Başlar, Selin Tüzün Ateşalp

Eleştirel Perspektiften Platform Çalışmalar

55 TL

 1. Platformlarda Üretim, İşleyiş ve İçerik
 2. Platformlar ve Kullanıcılar
 3. Platformlar ve Gelecek Öng...

Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri | Dora Yayıncılık

1. AVRUPA TOPLULUKLARI’NDAN AB’YE 

 2. AB’NİN KURULMASI

3. AB’NĠN YETKİ ALANLARI

Toplumsal Hesaplaşmaya Giriş | Dora Yayıncılık
Davut ATEŞ

Toplumsal Hesaplaşmaya Giriş

60 TL

“Ne olacak bu memleketin hali?” sorusunun cevabını bulmak için bütün bir toplum olarak düşünürü...

Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye | Dora Yayıncılık

Temel kavramlar ve olgular
Temal demografik veriler
Cumhuriyet öncesi dönemde Kafkasya'dan Anadolu'ya gö&ccedi...

Sosyoloji 10.BASKI | Dora Yayıncılık
Memet ZENCİRKIRAN

Sosyoloji 10.BASKI

98 TL

1.Sosyoloji: Tanım ve İçerik

2.Sosyoloji, kısa bir tarihçe: Sosyologlar, yaklaşımlar

3.Kültür

...

Türk Ticaret Kanunu | Dora Yayıncılık
Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ

Türk Ticaret Kanunu

78 TL

1.Ticari İşletme Tacir

2.Ticaret Sicili

3.Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı

4.Haksız Rekabet

5. Tic...

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II | Dora Yayıncılık
Aslı Yönten Balaban, Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ, Gökhan Dönmez

Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler II

78 TL

1.KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASI,

TOPLAM DÖVİZ REZERVİ VE TASARRUF ARASINDAKİ

İLİŞKİ: ...

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi | Dora Yayıncılık
Şahsene ANAR

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

142 TL

1.Etin Beslenmedeki Önemi
2.Etin Histolojik Yapısı
3.Ette Kesme Sonrası Görülen Değişiklikler
4.Etlerin So...

Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı 7.BASKI | Dora Yayıncılık

Kitap, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin toplumsal yapısını değişik boyutlarıyla yansıtmayı amaçla...

Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı | Dora Yayıncılık
Fatih C. BABALIK, Kadir ÇAVDAR, Nedim GERGER, Fatih KARPAT, Nejat KIRAÇ

Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı

141,5 TL

Toleranslar ve Geçmeler
Makine Elemanlarında Mukavemet Hesabı
Malzeme Seçimi
Lehim Bağları – Yapışt...

Uygulamalı PLC Programlama ve Operatör Panel Konfigürasyonu | Dora Yayıncılık

- PLC'ye Genel Bakış
- Sayı Sistemleri
- PLC Bellek Yapısı
- Dijital Giriş ve Çıkışlar
- PLC Progra...

Ticari İşletme Hukuku | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Ticari İşletme Hukuku

75 TL

* Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri
* Ticari İşletme
* Ticari İş, Ticari Hüküm ve Tica...

YAYINCILIKTA 13. YIL

13 yılı aşkın tecrübe ve birikimi ile 1.000.000 dan fazla kitap basan Dora Yayıncılık akademik eğitim branşlarında kitap tatıncılığında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarındandır. Yayınevimiz belirtilen şartlara uygun olarak '' Tanınmış Uluslararası  Yayınevi'' statüsündedir.