Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Çözümsel İstatistik | 520 | Dora Yayıncılık

Çözümsel İstatistik

180TL
Kitabın Özellikleri
Yazarlar : Nuray Girginer
Türü : Matematik-İstatistik
Sayfa Sayısı : 275
Baskı Sayısı : 1
Baskı Yılı : Ocak 2021
Ebatları : 15*21
ISBN : 9786052472484

Bu kitap Kültür ve Truzim Bakanlığı tarafından alınan izinle telif hakları yönetmenliğine uygun olarak basılmıştır. Basım ve dağıtım hakları Dora Yayıncılığa aittir.


Bakmaktan görmeye
Görmekten sorgulamaya
Sorgulamaktan anlamaya ve yorumlamaya

İlk kitabımızın önsözünde İstatistik ile ilgili onu tanımamaktan, dilini bilmemekten kaynaklı bir fobinin olduğundan; ancak İstatistiği O’nun dünyasından anlarsak, seversek bu fobinin yok olacağına olan inancımdan söz etmiştim. Bu inancımın temelinde ‘Her şey sevgiyle başlar’ düşüncesi vardı. Bunu; bir öğrencimin başarmış olmanın farkındalığıyla yazdığı ‘İstatistik Sayıların Edebiyatıdır. İstatistiği bize sevdirdiğiniz için teşekkür ederiz’ notunda bir kez daha görmenin memnuniyeti, bu kitabın kaleme alınmasını hızlandırdı.
Birinci kitabımızda İstatistik sayıların Edebiyatı’dır diyerek sizlerle birlikte İstatistik dünyasına doğru bir yolculuğa başladık. Sayıların bilimi olan istatistikte o sayıların dil’e gelebilmesi için önce neye bakmamız gerektiğini; o dünyayı anlayabilmek için onu onun dilinden, terminolojisiyle, kurallarıyla anlamamız gerekiyordu. İstatistik dünyasının içine girdikçe gördük ki aslında yaşadığımız her gün iç içe olduğumuz her şey, istatistiğin dünyasında da bulunuyordu.                İstatistik yaşadığımız dünyadan çok da farklı olmadığını hatta bize yardımcı olabilmesi için görmemiz gerektiğini, ancak sadece kitabımızda istatistiğin temel boyutu olan tanımlayıcı-betimsel istatistik ile neye bakacağımızı, nasıl bakıp göreceğimize odaklandık.
Baktığımızı görebildiğimize göre artık gördüklerimizi analiz etmeye yönelebiliriz. Bu ikinci kitabımız, İstatistiğin diğer önemli boyutu olan; tahmini, hipotezler kurmayı, onları test etmeyi analiz etmeyi öğreneceğimiz Çözümsel İstatistiğe yöneliktik. Karşılaştığımız çeşitli, çok değişkenli, karmaşık problemlerin çözümünde de problemlerin görülebilmesi nasıl çözüleceğine ilişkin tekniklerin belirlenmesi elde edilen sonuçların anlamlandırılıp yorumlanmasında Çözümsel İstatistik Yardımcı olacaktır. Bu nedenle bu kitabın içeriğini olasılık, örnekleme, örnekleme dağılımları, tahmin (nokta tahmin, aralık tahmin) hipotez testleri (z testi, t testi) ve karşılaştırma analizleri  (Varyans Analizi-ANOVA , Kİ-kare Analizi) Oluşturmuştur.
Bu kitap ve içeriği bağlamında yine unutmayalım ki;
‘Bizler hesaplayıcı değiliz. Biz, ilgili problemle ne tür verilerin toplanacağını hangi ölçüleri hesaplanması ya da hangi tekniğin kullanılması gerektiğini belirleyenleriz. Biz, bilimsel temele dayalı elde edilen bulguların sonuç haline getirenler, bulguların yorumlayıcıları ve onların mütercimleriyiz. Baktığını görebilen gördüklerini sorgulayabilen ve sorgulama sonucunda elde ettiklerini anlayıp açıklayabilenleriz.’

Kısacası sayıların evrensel edebiyatına doğru yolculuğumuz devam ediyor. Öğrenme itiyacı, merak, bilim aşkı-sevdası devam ettikçe İstatistiğin evrensel edebiyatına olan yolculuğumuz da devam edecektir. Çünkü İstatistik ile daha çok öğreneklerimiz var…


Benzer ürünler