Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Kitabın Adı | Dora Yayıncılık

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

37TL
Kitabın Özellikleri
Yazarlar : Yusuf ALPER, İlknur KILKIŞ
Türü : İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı : 313
Baskı Sayısı : 4. Basım
Baskı Yılı : Eylül 2018
Ebatları : 16,5 x 23,5
ISBN : 978-605-2470-41-1

Bu kitap Kültür ve Truzim Bakanlığı tarafından alınan izinle telif hakları yönetmenliğine uygun olarak basılmıştır. Basım ve dağıtım hakları Dora Yayıncılığa aittir.


3 yıl içinde 4'üncü baskısı yapılan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kitabı,  3'üncü baskıdan sonra İş Kanununda ve 5510 sayılı SSGSS Kanununda yapılan  yasal değişiklik ve düzenlemeler de  ilave edilerek  güncellenmiştir. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda özellikle sosyal güvenlik hukuku kısmında ele alınan konularla ilgili örnekler ve açıklayıcı bilgiler artırılmıştır. İlk defa bu sayıda iş sözleşmeleri, dilekçeler ve sigortalı işe giriş bildirgesi gibi iş ve sosyal güvenlik  hukuku ile ilgili temel belgelere  yer verilmiş, kitabın görsel bilgi etkisi güçlendirilmiştir.

Kitapta ele alınan konu başlıkları
Birinci Kısım: İş Hukuku: iş hukukunun temel Kavramları, iş sözleşmesinin yapılması, türleri ve sona ermesinin sonuçları, kıdem-ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin vb.
İkinci Kısım: Sosyal Sigortalar Hukuku: Temel tanımlar: sigortalı, işveren, işyeri. Prime esas kazançlar ve prim oranları, primlerin hesaplanması ve ödenmesi. İş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından sağlanan haklar ve hak kazanma şartları. Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından sağlanan haklar ve hak kazanma şartları. Hizmet borçlanması ve isteğe bağlı sigortalılık. Genel sağlık sigortası, İşsizlik sigortası ve Esnaf Ahilik Sandığı

Bölümü  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kadro Unvanı  Prof. Dr.
E-mail adresi  yalper@uludag.edu.tr
Telefon  0224 294 11 04Benzer ürünler