Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Mukayeseli Hukuk Işığında Arttırma Hukuku | Dora Yayıncılık
Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ

Mukayeseli Hukuk Işığında Arttırma Hukuku

30 TL

1.Taşınmaz kavramı
2.Genel olarak artırma hukuku
3.İhtiyari açık artırma ve türleri
4.Tanımı ve mahiyeti<...

Türkiyede Parafiskal Gelirler | Dora Yayıncılık
Filiz GİRAY

Türkiyede Parafiskal Gelirler

44 TL

1.Genel olarak parafiskal gelirler
2.Parafiskal gelirlerin etkileri
3.Parafiskal gelirlerin milli ekonomi içindeki yeri
...

İş ve İşletme Etiği | Dora Yayıncılık
Zeliha TEKİN

İş ve İşletme Etiği

37 TL

1.İş yaşamı değerler
2.Etik Kavramı
3.İş-İşletme etiği
4.Türklerde iş ahlakı ve ahilik
5.Sosyal sorum...

Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar | Dora Yayıncılık

Kıymetli Okuyucu !

Elinizde bulunan bu kitapta öyle bir suçtan bahsedilmekte ki, bu suç son yüzyılda otuz milyo...

Devletin Tarihsel Gelişimi Bağlamında Devlet Bütçesinin Ekonomi Politiği | Dora Yayıncılık

1.Yöntem ve kuramsal çerçeve
2. Devletin oluşumu ve tarihsel gelişimi
3.Modern devlet maliyesinin oluşumu ve ta...

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Etnik Çatışmalar | Dora Yayıncılık

1.Etnik çatışmaların temel nedenleri
2.Etnik çatışmalar ve güç kullanımı
3.Etnik çatışmalar...

Siyah Kuğu Ekonomik Krizler | Dora Yayıncılık
Bernur AÇIKGÖZ

Siyah Kuğu Ekonomik Krizler

85 TL

1.Kriz modelleri ve finansal krizlere genel bakış
2.20.yüzyıl Krizleri
3.21.yüzyıl Krizleri

1648-37 Holl...

İlaç ve Eczacılık Hukuku | Dora Yayıncılık
İbrahim ANKARA

İlaç ve Eczacılık Hukuku

69 TL

1.İlaç kavramı ve eczane raflarına ulaşımının hukuki boyutu

2.Hukuki (Özel Hukuk) Sorumluluk

3.Eczacılar i&...

The Writings On Environmental Economics | Dora Yayıncılık

1.Introduction and History of Environmental Economics Idea 1

2. Economic Values of Natural Green Areas

3. Economic Values and M...

Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği | Dora Yayıncılık
Mustafa TAYAR, Nihat TELLİ, Kader ÇETİN

Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

48 TL

1.Laboratuvar güvenliği ve hijyeni
2.Temel laboratuvar aletleri ve kavramları
3. Laboratuvarda Kullanılan Çözelti...

Psikolojiye Giriş | Dora Yayıncılık
Serpil AYTAÇ, Selver YILDIZ BAĞDOĞAN, Salih DURSUN

Psikolojiye Giriş

38 TL

Psikoloji biliminin doğası
Psikolojide araştırma yöntemleri
Davranış ve sosyal davranış
Duyum ve algılama
...

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları | Dora Yayıncılık
Abdulvahap YİĞİT, İbrahim ATMACA

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları

42 TL

Güneş Enerjisi
Güneş Geometrisi ve Atmosfer Dışı Güneş Işınımı
Yeryüzüne Gelen Güneş Işın...

Badem Yetiştiriciliği | Dora Yayıncılık
Ersin GÜLSOY, Mikdat ŞİMŞEK

Badem Yetiştiriciliği

53 TL

BADEMİN ORİJİN VE SİSTEMATİĞİ
BADEM ÜRETİMİ VE TİCARETİ
BADEMİN BESİN DEĞERİ VE FAYDALARI
BADEMİN MORFOLO...

Dağlık Karabağ Sorunu Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri | Dora Yayıncılık

1. KARABAĞ’IN TARİHSEL ARKA PLANI
2. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YIKILMASININ ARDINDAN BAŞLAYAN DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI
...

Çözümsel İstatistik | Dora Yayıncılık
Nuray Girginer

Çözümsel İstatistik

40 TL

Bakmaktan görmeye
Görmekten sorgulamaya
Sorgulamaktan anlamaya ve yorumlamaya

İlk kitabımızın önsöz...

Bilgi Toplumu  Küreselleşme ve Demokrasi | Dora Yayıncılık

1.Bilgi toplumunun ortaya çıkışı ve gelişimi

2.Bilgi iletişim teknolojileri ve değişim

3.Bilgi ekonomisi

...

Pandemi Ekonomisi | Dora Yayıncılık
Bernur AÇIKGÖZ, İbrahim Atilla Acar

Pandemi Ekonomisi

69 TL

1.Pandemi ve kamu ekonomisi
2.Türkiye ekonomisinde pandemi
3.Pandemi ve yeni mali trendler

...

Comparison and Application of Activated Sludge Models  | Dora Yayıncılık

1.Table of contents
2.Introductıon
3.ASM1and ASM 3 Models
4.Applıcatıon of ASM1 and ASM3
5.Conclusıon
6.Appe...

Toplumsal Hesaplaşmaya Giriş | Dora Yayıncılık
Davut ATEŞ

Toplumsal Hesaplaşmaya Giriş

18 TL

“Ne olacak bu memleketin hali?” sorusunun cevabını bulmak için bütün bir toplum olarak düşünürü...

Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye | Dora Yayıncılık

Temel kavramlar ve olgular
Sayılarla Türkiye Cumhuriyeti’nin demografik yapısı
Cumhuriyet döneminde Balkanlar&rsqu...

Ticaret Hukuku Bilgisi | Dora Yayıncılık
Ertan DEMİRKAPI, Fatih BİLGİLİ

Ticaret Hukuku Bilgisi

41 TL

1.Ticari İşletme Hukuku
2.Şirketler Hukuku
3.Kıymetli Evrak Hukuku
4.Genel Esaslar
5.Kambiyo Senetleri

&n...

Hukukun Temel Kavramları | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Hukukun Temel Kavramları

27 TL

1.Hukuk Kuralları
2.Hukukun Kaynakları
3.Hukuk Kurallarının Uygulanması
4.Hak Kavramı
5.Hukuki İşlem Kavramı

Sosyoloji 9.BASKI | Dora Yayıncılık
Memet ZENCİRKIRAN

Sosyoloji 9.BASKI

37 TL

1.Sosyoloji: Tanım ve İçerik

2.Sosyoloji, kısa bir tarihçe: Sosyologlar, yaklaşımlar

3.Kültür

...

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Uygulamaları | Dora Yayıncılık

  1. Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılan başlıca laboratuar cihazları
  2. Mikrobiyal beslenme ve besiyerleri
  3. S...

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi | Dora Yayıncılık
Şahsene ANAR

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

54 TL

1.Etin Beslenmedeki Önemi
2.Etin Histolojik Yapısı
3.Ette Kesme Sonrası Görülen Değişiklikler
4.Etlerin So...

Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı 7.BASKI | Dora Yayıncılık

Kitap, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin toplumsal yapısını değişik boyutlarıyla yansıtmayı amaçla...

Sosyal Politika | Dora Yayıncılık
Aysen TOKOL, Yusuf ALPER

Sosyal Politika

45 TL

1.      Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Politika

2.  &nbs...

Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları | Dora Yayıncılık
Recep YAMANKARADENİZ, İlhami HORUZ

Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları

75 TL

Temel Kavram ve Soğutma Metotları
Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sistemi
Kompresörler
Yoğuşturucular (Konde...

İklimlendirme Esasları ve Uygulamaları | Dora Yayıncılık
Recep YAMANKARADENİZ, İlhami HORUZ, Ömer KAYNAKLI, Salih ÇOŞKUN

İklimlendirme Esasları ve Uygulamaları

65 TL

İklimlendirmeye Giriş
İklimlendirmenin Temel Prensipleri
Kütle Geçişi
Psikrometri ve Uygulamaları
End&...

YAYINCILIKTA 10. YIL

10 yılı aşkın tecrübe ve birikimi ile 1.000.000 dan fazla kitap basan Dora Yayıncılık akademik eğitim branşlarında kitap tatıncılığında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarındandır.