Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Maliye Tarihi 9.BASKI | Dora Yayıncılık
Filiz GİRAY

Maliye Tarihi 9.BASKI

270 TL

1.Tarihte mali olaylar
2.İslamda mali olaylar
3.Batı ülkelerinde mali olaylar
4.Osmanlı imparatorluğunda mali sistem ...

Diplomasi Tarihi II | Dora Yayıncılık
Barış ÖZDAL, Kutay KARACA

Diplomasi Tarihi II

450 TL

 1. 1.Dünya savaşının diplomasinin gelişimine etkileri
 2. İki savaş arası dönemdeki olayların diplomasinin gelişimin...

Ticaret Hukuku Bilgisi | Dora Yayıncılık
Ertan DEMİRKAPI, Fatih BİLGİLİ

Ticaret Hukuku Bilgisi

295 TL

1.Ticaret hukukuna giriş

2.Ticari işletme

3.Ticari iş ticari hüküm ve ticari yargı

4.Tacir

5....

Hukukun Temel Kavramları | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Hukukun Temel Kavramları

190 TL

1.Hukuk Kuralları
2.Hukukun Kaynakları
3.Hukuk Kurallarının Uygulanması
4.Hak Kavramı
5.Hukuki İşlem Kavramı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

192 TL

1.Temel Bilgiler ve Kavramlar
2.Borç İlişkisinin Kaynakları
3.Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
4.S...

Kıymetli Evrak Hukuku | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Kıymetli Evrak Hukuku

192 TL

1.Kıymetli evrak hukukunun genel esasları
2.Nama, Emre ve Hamile düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri
3.Kıymetli ev...

Ticari İşletme Hukuku | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Ticari İşletme Hukuku

320 TL

 

 1. GİRİŞ
 2. TİCARİ İŞLETME
 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN &Cc...

Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi | Dora Yayıncılık
İsmet ARICI, Tülin AKKAYA ASLAN

Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi

220 TL

 1. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
 2.  ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YARARLARI  
 3. TÜRKİYE’DE TARIMSAL BÜNYE<...

Varyasyonlar Hesabı | Dora Yayıncılık
Mehmet Sezgin , Arzu Güleroğlu

Varyasyonlar Hesabı

185 TL

 1. Giriş
 2. Sınırları Sabit Varyasyon Problemleri
 3. Ekstremum İçin Yeterli Koşullar
 4. Koşullu Varyasyo...

Uluslararası Hukuk | Dora Yayıncılık
Kamuran REÇBER

Uluslararası Hukuk

353 TL

 1. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI, GELİŞİMİ ve DAYANAĞI
 2. ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
 3. ULUSLARARASI SORUMLULUK
 4. ...

Psikolojiye Giriş | Dora Yayıncılık
Serpil AYTAÇ, Selver YILDIZ BAĞDOĞAN, Salih DURSUN

Psikolojiye Giriş

205 TL

Psikoloji biliminin doğası
Psikolojide araştırma yöntemleri
Davranış ve sosyal davranış
Duyum ve algılama
...

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları | Dora Yayıncılık
Abdulvahap YİĞİT, İbrahim ATMACA

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları

240 TL

Güneş Enerjisi
Güneş Geometrisi ve Atmosfer Dışı Güneş Işınımı
Yeryüzüne Gelen Güneş Işın...

Diplomasi Tarihi II | Dora Yayıncılık
Barış ÖZDAL, Kutay KARACA

Diplomasi Tarihi II

450 TL

 1. 1.Dünya savaşının diplomasinin gelişimine etkileri
 2. İki savaş arası dönemdeki olayların diplomasinin gelişimin...

Betimsel İstatistik | Dora Yayıncılık
Necmi GÜRSAKAL, Ayşe OĞUZLAR, Sevda GÜRSAKAL

Betimsel İstatistik

235 TL

 1. GİRİŞ
 2. ÖLÇME VERİ DEĞİŞKEKEN VE İLİŞKİ
 3. ORTALAMALAR
 4. DEĞİŞKENLİK, ASİMETRİ VE BA...

Hukukun Temel Kavramları | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Hukukun Temel Kavramları

190 TL

1.Hukuk Kuralları
2.Hukukun Kaynakları
3.Hukuk Kurallarının Uygulanması
4.Hak Kavramı
5.Hukuki İşlem Kavramı

Dağlık Karabağ Sorunu Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri | Dora Yayıncılık

1. KARABAĞ’IN TARİHSEL ARKA PLANI
2. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YIKILMASININ ARDINDAN BAŞLAYAN DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI
...

Çözümsel İstatistik | Dora Yayıncılık
Nuray Girginer

Çözümsel İstatistik

180 TL

Bakmaktan görmeye
Görmekten sorgulamaya
Sorgulamaktan anlamaya ve yorumlamaya

İlk kitabımızın önsöz...

Bilgi Toplumu Küreselleşme ve Demokrasi | Dora Yayıncılık

1.Bilgi toplumunun ortaya çıkışı ve gelişimi

2.Bilgi iletişim teknolojileri ve değişim

3.Bilgi ekonomisi

...

Comparison and Application of Activated Sludge Models | Dora Yayıncılık

1.Table of contents
2.Introductıon
3.ASM1and ASM 3 Models
4.Applıcatıon of ASM1 and ASM3
5.Conclusıon
6.Appe...

Ticari İşletme Hukuku | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Ticari İşletme Hukuku

320 TL

 

 1. GİRİŞ
 2. TİCARİ İŞLETME
 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN &Cc...

Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye | Dora Yayıncılık

Temel kavramlar ve olgular
Temal demografik veriler
Cumhuriyet öncesi dönemde Kafkasya'dan Anadolu'ya gö&ccedi...

Sosyoloji 12.BASKI | Dora Yayıncılık
Memet ZENCİRKIRAN

Sosyoloji 12.BASKI

240 TL

1.Sosyoloji: Tanım ve içerik

2.Sosyoloji kısa bir tarihçe sosyologlar , yaklaşımlar

3.Kültür

...

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi | Dora Yayıncılık
Şahsene ANAR

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

275 TL

1.Etin Beslenmedeki Önemi
2.Etin Histolojik Yapısı
3.Ette Kesme Sonrası Görülen Değişiklikler
4.Etlerin So...

Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı 7.BASKI | Dora Yayıncılık

Kitap, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin toplumsal yapısını değişik boyutlarıyla yansıtmayı amaçla...

Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı | Dora Yayıncılık
Fatih C. BABALIK, Kadir ÇAVDAR, Nedim GERGER, Fatih KARPAT, Nejat KIRAÇ

Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı

320 TL

Toleranslar ve Geçmeler
Makine Elemanlarında Mukavemet Hesabı
Malzeme Seçimi
Lehim Bağları – Yapışt...

Uygulamalı PLC Programlama ve Operatör Panel Konfigürasyonu | Dora Yayıncılık

- PLC'ye Genel Bakış
- Sayı Sistemleri
- PLC Bellek Yapısı
- Dijital Giriş ve Çıkışlar
- PLC Progra...

Kamu Ekonomisi - Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına | Dora Yayıncılık

- Etkinlikte Adalet Arasında Piyasa ve Devlet
- Kamu Kesiminin Büyüklüğü:Nasıl Ölçülür,Neden B&...

İş Güvenliği | Dora Yayıncılık
Abdulvahap YİĞİT

İş Güvenliği

215 TL

1. Giriş
2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
3. İş Güvenliğinde Yöntem
4. İş Güvenliği Organ...

Mösyö Fomora | Dora Yayıncılık
Necmi GÜRSAKAL

Mösyö Fomora

15 TL

YAYINCILIKTA 13. YIL

13 yılı aşkın tecrübe ve birikimi ile 1.000.000 dan fazla kitap basan Dora Yayıncılık akademik eğitim branşlarında kitap tatıncılığında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarındandır. Yayınevimiz belirtilen şartlara uygun olarak '' Tanınmış Uluslararası  Yayınevi'' statüsündedir.