Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

Hukukun Temel Kavramları | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Hukukun Temel Kavramları

162 TL

1.Hukuk Kuralları
2.Hukukun Kaynakları
3.Hukuk Kurallarının Uygulanması
4.Hak Kavramı
5.Hukuki İşlem Kavramı

Sosyoloji 12.BASKI | Dora Yayıncılık
Memet ZENCİRKIRAN

Sosyoloji 12.BASKI

190 TL

1.Sosyoloji: Tanım ve içerik

2.Sosyoloji kısa bir tarihçe sosyologlar , yaklaşımlar

3.Kültür

...

Ticari İşletme Hukuku | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Ticari İşletme Hukuku

225 TL

 

 1. GİRİŞ
 2. TİCARİ İŞLETME
 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN &Cc...

Doğru Akım Devre Analizi ve Çözümlü Örnekler | Dora Yayıncılık

Temel Elektrik Kavramları
Seri, Paralel Elektrik Devreleri
Devre Çözüm Yöntemleri
İş–Gü&cc...

Teknik Resim 1 | Dora Yayıncılık
Nagihan ETEMOĞLU

Teknik Resim 1

190 TL

 • BÖLÜM 1 GİRİŞ
 • BÖLÜM 2 TEKNİK RESİM ÇİZİM ARAÇLARI
 • BÖLÜM 3 STANDART...

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi | Dora Yayıncılık
Mine ERSEVİNÇ

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

200 TL

 

 • Bölüm I KAVRAMLAR
 • Bölüm II BATI UYGARLIĞI
 • Bölüm III OSMANLI DEVLETİ ...

Temel Histoloji | Dora Yayıncılık
Aytekin ÖZER

Temel Histoloji

280 TL

 

 -Histolojiye Giriş ve Temel Histoloji Teknikleri 
-Hücre 
-Çekirdek 
-Ekstr...

İstihbarat 101 | Dora Yayıncılık
Ali Burak DARICILI

İstihbarat 101

220 TL

 

 1. İSTİHBARAT KAVRAMI
 2. İSTİHBARİ FAALİYET KAVRAMI ve İSTİHBARATIN AMAÇLARI
 3. İSTİHBARAT &...

Uluslararası Hukuk | Dora Yayıncılık
Kamuran REÇBER

Uluslararası Hukuk

272 TL

 1. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI, GELİŞİMİ ve DAYANAĞI
 2. ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
 3. ULUSLARARASI SORUMLULUK
 4. ...

Üniversiteler İçin Türk Dili | Dora Yayıncılık
Seher Özkök, Gülnaz Çetinoğlu , Meral Güllülü, Nilüfer İnceman Akgün, Mahru Sakarya

Üniversiteler İçin Türk Dili

220 TL

 1. D İ L
 2. K Ü L T Ü R
 3. YERYÜZÜNDEKİ DİLLER VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAK...

Psikolojiye Giriş | Dora Yayıncılık
Serpil AYTAÇ, Selver YILDIZ BAĞDOĞAN, Salih DURSUN

Psikolojiye Giriş

165 TL

Psikoloji biliminin doğası
Psikolojide araştırma yöntemleri
Davranış ve sosyal davranış
Duyum ve algılama
...

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları | Dora Yayıncılık
Abdulvahap YİĞİT, İbrahim ATMACA

Güneş Enerjisi Mühendislik Uygulamaları

192 TL

Güneş Enerjisi
Güneş Geometrisi ve Atmosfer Dışı Güneş Işınımı
Yeryüzüne Gelen Güneş Işın...

Betimsel İstatistik | Dora Yayıncılık
Necmi GÜRSAKAL, Ayşe OĞUZLAR, Sevda GÜRSAKAL

Betimsel İstatistik

185 TL

 1. GİRİŞ
 2. ÖLÇME VERİ DEĞİŞKEKEN VE İLİŞKİ
 3. ORTALAMALAR
 4. DEĞİŞKENLİK, ASİMETRİ VE BA...

Hukukun Temel Kavramları | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Hukukun Temel Kavramları

162 TL

1.Hukuk Kuralları
2.Hukukun Kaynakları
3.Hukuk Kurallarının Uygulanması
4.Hak Kavramı
5.Hukuki İşlem Kavramı

Dağlık Karabağ Sorunu Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri | Dora Yayıncılık

1. KARABAĞ’IN TARİHSEL ARKA PLANI
2. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YIKILMASININ ARDINDAN BAŞLAYAN DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI
...

Çözümsel İstatistik | Dora Yayıncılık
Nuray Girginer

Çözümsel İstatistik

145 TL

Bakmaktan görmeye
Görmekten sorgulamaya
Sorgulamaktan anlamaya ve yorumlamaya

İlk kitabımızın önsöz...

Bilgi Toplumu Küreselleşme ve Demokrasi | Dora Yayıncılık

1.Bilgi toplumunun ortaya çıkışı ve gelişimi

2.Bilgi iletişim teknolojileri ve değişim

3.Bilgi ekonomisi

...

Comparison and Application of Activated Sludge Models | Dora Yayıncılık

1.Table of contents
2.Introductıon
3.ASM1and ASM 3 Models
4.Applıcatıon of ASM1 and ASM3
5.Conclusıon
6.Appe...

Ticari İşletme Hukuku | Dora Yayıncılık
Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI

Ticari İşletme Hukuku

225 TL

 

 1. GİRİŞ
 2. TİCARİ İŞLETME
 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN &Cc...

Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri | Dora Yayıncılık

1. AVRUPA TOPLULUKLARI’NDAN AB’YE 

 2. AB’NİN KURULMASI

3. AB’NĠN YETKİ ALANLARI

Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye | Dora Yayıncılık

Temel kavramlar ve olgular
Temal demografik veriler
Cumhuriyet öncesi dönemde Kafkasya'dan Anadolu'ya gö&ccedi...

Sosyoloji 12.BASKI | Dora Yayıncılık
Memet ZENCİRKIRAN

Sosyoloji 12.BASKI

190 TL

1.Sosyoloji: Tanım ve içerik

2.Sosyoloji kısa bir tarihçe sosyologlar , yaklaşımlar

3.Kültür

...

Türk Ticaret Kanunu | Dora Yayıncılık
Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ

Türk Ticaret Kanunu

130 TL

1.Ticari İşletme Tacir

2.Ticaret Sicili

3.Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı

4.Haksız Rekabet

5. Tic...

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi | Dora Yayıncılık
Şahsene ANAR

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

220 TL

1.Etin Beslenmedeki Önemi
2.Etin Histolojik Yapısı
3.Ette Kesme Sonrası Görülen Değişiklikler
4.Etlerin So...

Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı 7.BASKI | Dora Yayıncılık

Kitap, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin toplumsal yapısını değişik boyutlarıyla yansıtmayı amaçla...

Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı | Dora Yayıncılık
Fatih C. BABALIK, Kadir ÇAVDAR, Nedim GERGER, Fatih KARPAT, Nejat KIRAÇ

Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı

250 TL

Toleranslar ve Geçmeler
Makine Elemanlarında Mukavemet Hesabı
Malzeme Seçimi
Lehim Bağları – Yapışt...

Uygulamalı PLC Programlama ve Operatör Panel Konfigürasyonu | Dora Yayıncılık

- PLC'ye Genel Bakış
- Sayı Sistemleri
- PLC Bellek Yapısı
- Dijital Giriş ve Çıkışlar
- PLC Progra...

Kamu Ekonomisi - Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına | Dora Yayıncılık

- Etkinlikte Adalet Arasında Piyasa ve Devlet
- Kamu Kesiminin Büyüklüğü:Nasıl Ölçülür,Neden B&...

İş Güvenliği | Dora Yayıncılık
Abdulvahap YİĞİT

İş Güvenliği

172 TL

1. Giriş
2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
3. İş Güvenliğinde Yöntem
4. İş Güvenliği Organ...

YAYINCILIKTA 13. YIL

13 yılı aşkın tecrübe ve birikimi ile 1.000.000 dan fazla kitap basan Dora Yayıncılık akademik eğitim branşlarında kitap tatıncılığında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarındandır. Yayınevimiz belirtilen şartlara uygun olarak '' Tanınmış Uluslararası  Yayınevi'' statüsündedir.