Yazarlarımız
Pir Ali KAYA

Pir Ali KAYA


Bölümü
 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 
Anabilim Dalı
 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 
Kadro Unvanı
 Doç. Dr.
 
E-mail adresi
 pirkaya@yahoo.com
 
Telefon
  0224 2941142