Yazarlarımız
Mesut Şengirgin

Mesut Şengirgin

Ünvan  : Öğr. Gör. Dr. 
Ana Bilim Dalı  : Makine Teorisi ve Dinamiği 
Telefon  : 0224 2941987
E-posta : smesut@uludag.edu.tr
Kişisel web Sayfası : www20.uludag.edu.tr/~smesut