Yazarlarımız
Hasan ABDİOĞLU

Hasan ABDİOĞLU

 

1979 yılında Trabzon’un, Yomra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini ise Trabzon’da tamamladı. 1997 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünü kazandı. Bölümünden derece ile 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak yüksek lisans eğitimine başladı. Anılan Enstitü’de, 2003 yılında, “Vergi Denetiminin Önemi ve Türkiye Uygulamalarının Tahlili” konulu yüksek lisans tezini hazırlayarak, bilimsel uzman unvanını aldı. 

 

 

 

 

 

 

ABDİOĞLU, Maliye Bakanlığınca açılan “Vergi Denetmenliği” yarışma sınavını kazanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı’nda, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak mesleki görevine ve 2003 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2007 yılında hazırladığı “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin Rolü: İMKB 100 Örneği” konulu tez çalışması ile doktora unvanı aldı. 2008 yılında, Maliye Bakanlığı’ndan nakil yolu ile ayrılarak Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. unvanı ile öğretim üyeliği görevine başladı. 2011 yılında, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda Doçent unvanını alan ABDİOĞLU’nun, çeşitli dergilerde hakem ve yazı kurulu üyeliği ile birlikte yayınlanmış çok sayıda makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

2011 yılında Birleşik Krallık ülkelerinden İskoçya’da, Edinburgh Üniversitesi, İşletme Fakültesinde üç ay süre ile misafir araştırmacı olarak bulunan ABDİOĞLU, halen Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olup, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.