Yazarlarımız
Zehra BAŞKAYA

Zehra BAŞKAYA

Bölümü
  İşletme
 
Anabilim Dalı
  Sayısal Yöntemler A.B.D.
 
Kadro Unvanı
  Doç. Dr.
 
E-mail adresi
  zbaskaya@uludag.edu.tr
 
ÖĞRENİM DURUMU
 MEZUN OLUNAN YER
 
Doktora
  Uludağ Üniversitesi İşletme
 
Yüksek Lisans
  Uludağ Üniversitesi İşletme
 
Lisans
  İstanbul Teknik Üniversitesi  Matematik Mühendisliği 
 
Orta Öğrenim
  Bursa Kız Lisesi
 
AKADEMİK GEÇMİŞİ
 
Doçentlik
  2005
 
Yardımcı Doçentlik
  1994 - 2005
 
Araştırma Görevliliği
  1983 - 1994
 
Yabancı Dil
  İngilizce