Yazarlarımız
İsmail EFİL

İsmail EFİL

Bölümü  İşletme
 
Anabilim Dalı  Yönetim-Organizasyon
 
Kadro Unvanı Prof.Dr.
 
E-mail adresi  efil@uludag.edu.tr
 
Telefon  +90 224 294 10 51
 
ÖĞRENİM DURUMU  MEZUN OLUNAN YER
 
Doktora
 Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Yüksek Lisans
 İstanbul Üniv. İşletme Fak. İşletme İktisadı Enstitüsü
 
Lisans
 B.İ.T.İ.A. İşletme Bölümü
 
AKADEMİK GEÇMİŞİ
 
Profesörlük
  1994
 
Doçentlik
  1989
 
Yardımcı Doçentlik
  1984