Yazarlarımız
Ömer AKAT

Ömer AKAT

Bölümü
  İşletme
 
Anabilim Dalı
  Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 
Kadro Unvanı
  Profesör
 
E-mail adresi
  akat@uludag.edu.tr
 
Telefon
  0 224 2941069
 
ÖĞRENİM DURUMU
 MEZUN OLUNAN YER
 
Doktora
  University of Bath
 
Yüksek Lisans
  University of Strathclyde
 
Lisans
  BİTİA
 
Orta Öğrenim
  Bursa Atatürk Lisesi
 
AKADEMİK GEÇMİŞİ
 
Profesörlük
  2000
 
Doçentlik
  1992
 
Yardımcı Doçentlik
  1983
 
Yabancı Dil
  İngilizce