Yazarlarımız
Ömer GÖKSEL İŞYAR

Ömer GÖKSEL İŞYAR


Bölümü
 Uluslararası İlişkiler
 
Anabilim Dalı
 Uluslararası İlişkiler
 
Kadro Unvanı
 Prof. Dr.
 
E-mail adresi
 gokselis@uludag.edu.tr
 
Telefon
 0224 294 10 49
 
ÖĞRENİM DURUMU
 MEZUN OLUNAN YER
 
Doktora
 U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997
 
Yüksek Lisans
 U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992
 
Lisans
 U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1990
 
Orta Öğrenim
 Malatya Lisesi 1990
 
AKADEMİK GEÇMİŞİ
 
Araştırma Görevliliği
 1990-1998
 
Yardımcı Doçentlik
 1998-2005
 
Doçentlik
 2005-2010
 
Profesörlük
 2010-
 
Yabancı Dil
 İngilizce ve Almanca