Yazarlarımız
Mustafa CEBE

Mustafa CEBE

(Kimya-Fizik Lisans, Fizikokimya Yüksek Lisans, Fizikokimya doktora, ayrıca Yüksek Kimyagerlik, Uygulamalı işletme, İstatistik Yüksek Lisans ve İşletme Lisans, İşletme Yüksek Lisans  (Muhasebe-Finansman), ayrıca Finansman Doktorası. 

 KİŞİSEL BİLGİLER:
 Doğum Yeri ve Tarihi : Göllüce Köyü /İznik/Bursa, 1949
 İş Adresi : Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Böl.
 Görükle, 16059-BURSA
 Telefon (İş) : 0 224 / 2941722
 Fax : 0 224 / 2941899
 E-mail : mcebe@uludag.edu.tr