Kitaplar
Çözümlü Dinamik Problemleri
Çözümlü Dinamik Problemleri
Enerji ve entropi bilimi olarak tanımlanan termodinamik, temel mühendislik bilimlerinden biridir. Bu kitapta da mühen...
Fiyatı: 44.00 TL

Murat Reis
Yaşar Pala
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
- Karar Teorisi-Mustafa CAN - Çok Kriterli Karar Verme-Gökhan TURAN - Analitik Hiyerarşi Süreci-Güler ÖNDER-Emrah ...
Fiyatı: 29.00 TL

Bahadır Fatih Yıldırım
Emrah Önder
BAL ARISI Yetiştiriciliği Ürünleri Hastalıkları
BAL ARISI Yetiştiriciliği Ürünleri Hastalıkları
İçindekiler: -Genel Arıcılık -Arı Ürünleri, Arı Sokması ve Veteriner Apiterapi -Bal Arısı Hastalık ve Zararl...
Fiyatı: 44.00 TL

Prof. Dr. Levent AYDIN
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması
Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması
Bu kitabın konusunu balık üretme işletmelerinde TMS 41 kapsamında ürün maliyetlerinin hesaplanması ve...
Fiyatı: 12.50 TL

Ahmet GÖKGÖZ
Büyük Veri
Büyük Veri
"Büyük Veri"den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.Veri devrimi daha yeni başlıyor. Artan bir hızla veri, eği...
Fiyatı: 22.00 TL

Necmi Gürsakal
Beşeri Sermaye Yatırımlarının Teşviki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
Beşeri Sermaye Yatırımlarının Teşviki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışmanın amacı söz konusu teşviklerin ülke uygulamalarını analiz etmek ve Türkiye için bir takım öneri...
Fiyatı: 20.00 TL

Ali ÇELİKKAYA