Kitaplar
Temel Matematik
Temel Matematik
Bu kitap hem meslek yüksek okullarının müfredatına, hem de eğitim fakültelerinin ilk sınıflarında verilen matem...
Fiyatı: 38.00 TL

Basri ÇELİK

Nisa Çelik
Temel Metin Madenciliği
Temel Metin Madenciliği
Metin Madenciliğinin Adımları Metin Madenciliği İle İlişkili Alanlar: Doğal Dil İşleme, Bilgi Erişim Sisteml...
Fiyatı: 20.00 TL

Ayşe OĞUZLAR
Ticaret Hukuku Bilgisi
Ticaret Hukuku Bilgisi
- Ticaret Hukukuna Giriş- Ticari İşletme- Ticari İş Ticari Hüküm ve Ticari Yargı- Tacir- Tacir Yardımcıları- T...
Fiyatı: 30.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
Ticaret Hukuku Dersleri
Ticaret Hukuku Dersleri
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri...
Fiyatı: 48.60 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
Ticari İşletme Hukuku
Ticari İşletme Hukuku
Fiyatı: 26.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
İşletmelerde Kalite Kavramı ve Fonksiyonunun Gelişimi: Kalite Tanımları İle İlgili Yaklaşımlar, Kalitenin Tari...
Fiyatı: 32.00 TL

İsmail EFİL