Kitaplar
Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi
Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi
Çalışmada eşitlik ilkesi üç bölüm altında etraflıca ele alınmıştır. İlk bölüm; Eşitlik İlkesi ile İlg...
Fiyatı: 15.00 TL

Pir Ali KAYA
Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku
Türk Ticaret Kanununa ilişkin Yönetmelik ve Tebliğler ile6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu incelenmiştir.21.01....
Fiyatı: 50.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
Şirketler Hukuku Dersleri
Şirketler Hukuku Dersleri
- ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ- ADİ ŞİRKET- TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER- KOLLEKTİF ŞİRKET- A...
Fiyatı: 34.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
İş Güvenliği
İş Güvenliği
İçindekiler:- Giriş: İş Güvenliği Tanımı ve Amacı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi, İş Sağlığı ...
Fiyatı: 17.50 TL

Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT
İş Hukukunun Temel Yasaları
İş Hukukunun Temel Yasaları
854 sayılı Deniz İş Kanunu 5953 sayılı Basın İş Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu (İçtihatlı) ...
Fiyatı: 35.00 TL

Pir Ali KAYA
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Çerçevesi- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Bir Dönem:6331 Sayılı ...
Fiyatı: 27.00 TL

İlknur Kılkış