Kitaplar
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Bölümler:1. Kavramlar2. Batı Uygarlığı3. Osmanlı Devleti ve Yenileşme4. Tanzimat ve Modernleşme5. Trablusgarp, B...
Fiyatı: 23.00 TL

Halit EKEN
Mine ERSEVİNÇ
Turgay AKKUŞ
Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri
Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri
* Ekonomik Büyümenin Anlamı ve Tanımı* Türkiye'de Dışa Açık Ekonomik Büyüme Politi...
Fiyatı: 11.00 TL

Süreyya YILDIRIM
Türkiye'de Küresel Ticaret
Türkiye'de Küresel Ticaret
İÇİNDEKİLER: -Uluslararası Ticaret -Genişletilmiş Linder Hipotezi Çerçevesinde Uluslararası Ticaret -Türkiye'n...
Fiyatı: 20.00 TL

Dr. Feyza BALAN
Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme
Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme
Osmanlı Politik Sisteminde Varoluş Mücadelesi: Modernleşme ve Politik Değişim Şerif Mardin, İlber Ortaylı...
Fiyatı: 30.00 TL

Ersin KALAYCIOĞLU
Ali Yaşar SARIBAY
Türkiye'de Politik Değişim ve Türk Dış Politikası: Neo Osmanlıcılığın Sosyo Politiği
Türkiye'de Politik Değişim ve Türk Dış Politikası: Neo Osmanlıcılığın Sosyo Politiği
- Ahmet Davutoğlu Dış Politika anlayışının Kökleri:Modernite Eleştirisinden Modernitenin Merkezine- Akp Dönemi ...
Fiyatı: 25.00 TL

Rasim Özgür Dönmez
Türkiye'de Vergi Yükü (Objektif ve Subjektif Yönleriyle)
Türkiye'de Vergi Yükü (Objektif ve Subjektif Yönleriyle)
İçindekiler:- Vergi Yükü ve Vergi Kapasitesi Kavramlarına Genel Bir Bakış: Vergi Kapasitesi ve Vergi...
Fiyatı: 14.00 TL

Yrd. Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR