Kitaplar
Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar
Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar
Cumhuriyet Yönetiminin Devraldığı Ekonomi Kuruluş Yılları Dönemi (1923-1932) Devletçilik Yılları Dönemi (1...
Fiyatı: 20.00 TL

Yalçın Acar
Türk Dış Politikası -Sorunlar ve Süreçler-
Türk Dış Politikası -Sorunlar ve Süreçler-
Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak Cumhuriyetin ilanından günümüze kadarki tarihsel süreç içinde Türkiyenin d...
Fiyatı: 40.00 TL

Ömer GÖKSEL İŞYAR
Türk Dış Politikasına Giriş
Türk Dış Politikasına Giriş
- Kurtuluş Savaşı ve Devletin Yenilenmesi- İdeolojilerin Etkisi - Hükümetlerin Tercihi- Siyasal Kültür ve Tarihse...
Fiyatı: 25.00 TL

Davut ATEŞ
Türk Elektrik Piyasasının İşleyişi
Türk Elektrik Piyasasının İşleyişi
İçindekiler: 1. Elektrik Enerjisinin Tanımı ve Özellikleri 2. Elektrik Piyasası Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 3. T...
Fiyatı: 25.00 TL

Kenan DEVİR
Türk Endüstri İlişkileri Sistemi
Türk Endüstri İlişkileri Sistemi
Endüstri ilişkileri üç taraflı ilişkiler bütünüdür. Çalışma yaşamı ile ilgili kuralların oluşturulmasın...
Fiyatı: 28.00 TL

Aysen Tokol
Türk Vergi Sistemi
Türk Vergi Sistemi
-Gelir Vergisi Kanunu-Kurumlar Vergisi Kanunu -Özel Tüketim Vergisi Kanunu-6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu-Damga V...
Fiyatı: 28.00 TL

Yrd. Doç. Dr. Sevil ŞİN