Kitaplar
Makine Bilgisi Makine Mühendisliğine Giriş
Makine Bilgisi Makine Mühendisliğine Giriş
Fiyatı: 38.00 TL

Fatih C. BABALIK
Kadir Çavdar
Makine Bilimi ve Elemanları
Makine Bilimi ve Elemanları
Meslek yüksek Okulları ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirme gayret gösteren ve he...
Fiyatı: 33.00 TL

Fatih C. BABALIK
Kadir Çavdar
Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı
Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı
Fiyatı: 37.00 TL

Fatih C. BABALIK
Kadir Çavdar
Nedim GERGER
Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri
Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri
Konstrüksiyon – Makine Elemanları - Standartlar Makine Elemanlarında Mukavemet Hesabı Lehim Bağları - Yapış...
Fiyatı: 53.00 TL

Fatih C. BABALIK
Kadir Çavdar
Makine Meslek Resmi
Makine Meslek Resmi
İçindekiler:- Açınımlar ve Arakesitler: Açınımlar, Paralel Doğru Açınımları, Bir Noktada Kesişen Doğru Aç...
Fiyatı: 32.00 TL

Nejat KIRAÇ
Mali İktisatta Konular ve Güncel Yaklaşımlar
Mali İktisatta Konular ve Güncel Yaklaşımlar
İçindekiler: - Cari İşlemler Açığı Nedir ve Niçin Önemlidir? - Milli Gelir Neyi İfade Eder ve Önemi Nedir? - ...
Fiyatı: 25.00 TL

A. Niyazi ÖZKER