Kitaplar
Beslenme İlkeleri
Beslenme İlkeleri
İçindekiler:Beslenme ve Sağlık - Su - Proteinler - Karbonhidratlar - Yağlar - Vitaminler - Mineral Maddeler - Metabo...
Fiyatı: 34.00 TL

Mustafa TAYAR
Nimet HAŞIL KORKMAZ
H. Elif ÖZKELEŞ
Betimsel İstatistik
Betimsel İstatistik
İstatistik herhangi bir gerçekliğin, herhangi bir olgunun sayısal nicel) doğasını anlamamıza ve başkalarına anl...
Fiyatı: 37.00 TL

Necmi Gürsakal
Bilgi Teknolojilerinin İç Denetimde Yarattığı Değişimler
Bilgi Teknolojilerinin İç Denetimde Yarattığı Değişimler
- Bilgi Teknolojileri İle Muhasebe Bilgi Sistemi ve İç Denetim İlişkisi- İç Denetim ve İç Denetimin Değişen Fa...
Fiyatı: 14.00 TL

Burcu İşgüden KILIÇ
Bilgisayarlı Muhasebe ETA:V.8-SQL
Bilgisayarlı Muhasebe ETA:V.8-SQL
Bu kitap, muhasebe uygulamasına yönelik hazırlanmış, bir muhasebe büro ortamı aktarılmaya çalışılmıştır. M...
Fiyatı: 30.00 TL

Adem YILDIRIM
Bilim, Sanayi ve Tek. Pol. Yerele Yansıması: İzmir Örneği
Bilim, Sanayi ve Tek. Pol. Yerele Yansıması: İzmir Örneği
İzmir'e Özel Makaleler:1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Bilim Boyutundaki Yansıması - Üniversite - S...
Fiyatı: 25.00 TL

Dr. Rasim AKPINAR
Dr. Canan ARIKBAY
Bir Bakışta İnsan Kaynakları Yönetimi
Bir Bakışta İnsan Kaynakları Yönetimi
Küreselleşme ile kökten değişen evrensel piyasaların denetimi sürecinde insan kaynakları yönetimi Türkiye'de ul...
Fiyatı: 27.00 TL

Yaşar AKTAŞ
Ekrem Ersin CESUR