Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Sosyal Sigortalar Hukuku

Sosyal Sigortalar Hukuku

Yazarları :
Türü :
İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı :
422
Baskı Sayısı :
8. Baskı
Baskı Yılı :
Ekim 2016
Ebatları :
16,5 x 23,5 cm
ISBN :
9786059666572
Fiyatı :
33.00 TL

Kitabın Tanıtım Yazısı

2008 yılından sonra geçen 8 yıllık sürede 5510 sayılı Kanunda 36 defa Kanun, KHK ve AYM kararları ile değişiklik yapılmış olması sosyal sigorta sistemimizin henüz istikrara kavuşmamış olduğunu göstermektedir. Kitabın 7’inci baskısının yapıldığı Temmuz 2015 tarihinden Eylül 2016 tarihine kadar geçen 14 aylık sürede 7 ayrı yasal düzenleme ile mevzuat değişikliği gerçekleşmiştir. Bu hızlı ve sık değişiklikler 5510 sayılı Kanunla ilgili kitapların da kısa sürede güncellenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Sosyal sigortalar hukuku kitabımızın 8. Baskısı 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla getirilen değişiklikleri de ihtiva edecek şekilde Ekim 2016 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Bu güncelleme de yalnızca Kanunlarla getirilen değişiklik ve düzenlemelerle sınırlı kalınmamış, özellikle uygulayıcılar açısından önemli olan ikincil mevzuatta ki değişiklikleri kapsamıştır. Bu kitap, ilk baskısından itibaren lisans eğitimi sırasında sosyal güvenlik hukuku dersi veya bu içerikte benzer dersleri alan İİBF öğrencilerinin, yukarıda kısaca dile getirmeye çalıştığım mevzuat karmaşasına düşmeden, olabilecek en sade ve anlaşılabilir bir dille, sosyal sigorta hukukumuza hakim olmalarını sağlama amacıyla yazılmıştır. Bu amaçla, mümkün olan konu başlıkları ile ilgili tablolaştırılmış bilgilere yeni tablolar eklenerek içeriği zenginleştirilmiş, konuların takibi kolaylaştırılmıştır. Konuların takibini kolaylaştırmak için idari para cezaları ile ilgili uzun tablonun yanısıra sigortalılık ilişkisi özel olarak düzenlenen gruplar ve prim teşvikleri gibi yeni başlıklara da yer verilmiştir.