Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri

İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri

Yazarları :
Türü :
Sosyal Bilimler - İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı :
172
Baskı Sayısı :
5. Baskı
Baskı Yılı :
Ekim 2008
Ebatları :
16x23.5
ISBN :
9786054118038
Fiyatı :
13.50 TL

Kitabın Tanıtım Yazısı

 • İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınmanın Önemi
 • Büyüme ve Kalkınma Kavramlarının Tanımı
 • Milli Geliri Tahmin Yöntemleri
 • İktisadi Büyümenin Türleri, Özellikleri ve Etkileri
 • Üretim Fonksiyonu
 • Az Gelişmiş Ülkelerde Büyüme
 • Başlıca Büyüme Modelleri
 • Sosyalist Büyüme Modeli
 • Schumpeter’in Gelişme ve Dalgalanmalar Konusundaki Görüşleri
 • J.M. Keynes’in Büyüme İle İlgili Görüşleri (Statik Analiz)
 • Harrod’un Büyüme Modeli (Keynesgil Dinamik Analiz)
 • Domar’ın Büyüme Modeli (Keynesgil Dinamik Analiz)
 • W.W. Rostow’un Gelişme Teorisi
 • Kalkınmada Yatırım Stratejileri
 • Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma
 • Endojen (İçsel) Büyüme