Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

Yazarları :
Türü :
İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı :
336
Baskı Sayısı :
1. Basım
Baskı Yılı :
Haziran 2014
Ebatları :
16 x 23,50 mm
ISBN :
9786054798728
Fiyatı :
20.00 TL

Kitabın Tanıtım Yazısı

Dünya ekonomileri için sahip olduğu önemi araştırabilmek amacıyla bu eserde, ekonomik özgürlüklerin iktisadi büyüme süreci üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda eser dört bölümden oluşturulacaktır. Birinci bölümde, dünya ülkeleri arasındaki her türlü sınırların kaldırılması süreci gözönünde bulundurularak özgürlükler genel hatlarıyla incelenecektir. İkinci bölümde, birçok ülke için en önemli amaç olan iktisadi büyümenin önemi vurgulandıktan sonra iktisadi büyüme kavramına değinilecek ve büyüme türleri açıklanacaktır. Üçüncü bölümde çalışmanın uygulama kısmına konu olan zaman serisi ve panel veri analizleri ile yeni bir yakınsama analiz tekniği olan Haldane-Hall Analizi tanıtılacaktır. Dördüncü ve son bölümde ise ekonometrik uygulamalar zaman seri ve panel veri analizleri başlıkları altında iki alt kategoriye ayrılacak ve her bir analiz kapsamında üç grup ülkeye ilişkin uygulama bulguları ayrı ayrı verilecektir.