Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Yazarları :
Türü :
Uluslararası ilişkiler - Sosyal Bilimler - İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı :
486
Baskı Sayısı :
5. Baskı
Baskı Yılı :
Şubat 2016
Ebatları :
19x24
ISBN :
9786059666046
Fiyatı :
34.00 TL

Kitabın Tanıtım Yazısı

Kitap, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin toplumsal yapısını değişik boyutlarıyla yansıtmayı amaçlamaktadır. Kitapta, toplumsal yapının kavramsal çerçevesi; Osmanlı toplumsal yapısının ana hatları; Osmanlıda başlayıp Cumhuriyet sürecinde de devam eden modernleşme çabaları, bu çabaların sorunları ve özellikleri; Atatürk İnkılaplarının toplumsal etkileri; Türkiye’de siyaset ve bürokrasinin nitelikleri; ekonomi, çalışma hayatı ve bunların Türkiye’nin toplumsal yapısına etkileri; tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de kentleşme, eğitim aile ve gençlik konuları; küresel gelişmelerin Türkiye’nin toplumsal yapısına etkileri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

“Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı” isimli bu çalışma, bütünlüklü bir bakış açısıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yansımalarıyla Türkiye’nin toplumsal yapısını derinlemesine inceleyen makalelerden oluşmaktadır. Bu çerçevede kitap, aşağıda isimleri verilen alanında nitelikli çalışmaları bulunan akademisyenlerin, makale ve katkılarından oluşmaktadır.•İhsan Sezal •Sibel Kalaycıoğlu •Ahmet Tabakoğlu  •Fatma Acun  •Celalettin Vatandaş •İbrahim Kaya  •İlbeyi Özer •Erdoğan Günal • M. Emin Köktaş  • Muhittin Tataroğlu  •Ahmet Gökçen •Yusuf Alper •İnan Özer •Doğan Bıçkı •Osman Konuk •Abdurrahman Kurt  •Vehbi Bayhan  •G. Demet Lüküslü •Veysel Bozkurt •Şenol Baştürk  •Memet Zencirkıran •Aysen Tokol

 

İÇİNDEKİLER

 

Sunuş / İhsan Sezal

 

TOPLUMSAL YAPI: KAVRAMSAL ARKA PLAN

 

Toplumsal Yapı: Toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme / Sibel Kalaycıoğlu

 

OSMANLI MİRASI

 

Osmanlı İçtimai Yapısının Ana Hatları / Ahmet Tabakoğlu


Değişme ve Süreklilik: Osmanlı’nın Torunları Cumhuriyet’in Çocukları / Fatma Acun

 


MODERNLEŞME ÇABALARI VE ATATÜRK İNKILAPLARI

 

Kapsam ve Yöntem Açısından Türk Modernleşmesi / Celalettin Vatandaş

 

Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi / İbrahim Kaya

 

Cumhuriyet Döneminde Devrimler, Toplumsal Yaşama Etkileri ve Gündelik Hayat / İlbeyi Özer

 

SİYASET VE BÜROKRASİ

 

Türkiye’de Siyaset ve Demokrasi / Erdoğan Günal

 

Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi / Muhittin Tataroğlu

 

EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATI

 

Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de İktisat Politikaları ve Ekonomik Gelişme / Ahmet Gökçen

 

Cumhuriyetten Günümüze Türk Sosyal Güvenlik Sistemi / Yusuf Alper

 

KENTLEŞME

Türkiye’de Kent, Kentleşme ve Kentsel Değişme / İnan Özer

 

Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekansal Yarılma, Yoksulluk ve Türkiye / Doğan Bıçkı

 

EĞİTİM

 

Bir Sorun ve Çözüm Kaynağı Olarak Türk Eğitim Sistemi / Osman Konuk

 

AİLE

 

Dünden Bugüne Türk Ailesi / Abdurrahman Kurt

 


GENÇLİK

 

Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler / Vehbi Bayhan


 

KÜRESEL ETKİLER VE TÜRKİYE

 

Bilgi Toplumu ve Türkiye / Veysel Bozkurt – Şenol Baştürk

 

Küresel Sosyal Sorunlar ve Çözüm Arayışları / Memet Zencirkıran

 

Günümüz Türkiye’sinde Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları / Aysen Tokol