Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar

Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar

Yazarları :
Türü :
İİBF-Hukuk
Sayfa Sayısı :
622
Baskı Sayısı :
1. Baskı
Baskı Yılı :
Ocak 2010
Ebatları :
16x23.5
ISBN :
9786054118717
Fiyatı :
44.00 TL

Kitabın Tanıtım Yazısı

Zerrin Toprak: Müzakereci Demokrasi ve Yerel Siyasetin Demokratik Gelişimi

M. Akif Çukurçayır: Yurttaş Yerel Siyasetin Neresinde? Yurttaş Odaklı Yerel Siyaset Nasıl Olmalıdır?

Kemal Görmez / Sevcan Güleç: Yerel Siyasette Hizmet Sunumunun Seçmen Davranışına Etkisi: Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği

Kemal Görmez / Hatice Özkan Sancak: Türkiye’de Yerel Siyasette Seçmen Davranışının Dönüşümü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Muhammet Kösecik: Ulusal Politikanın Etkisinde 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Yerel Tercihlerde Devamlılık ve Değişim

Mustafa Demirci: Yönetime Halkın Doğrudan Katılımının Sorunları ve Açmazları

Lütfi Özcan / Fatma Yurttaş: Kent Konseyleri Müzakereci Demokrasinin Uygulama Alanı Olarak Düşünülebilir mi?

Ayşe Yıldız Özsalmanlı: Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Açısından Yerel Yönetimlerde Modernleşme Çabalarının Değerlendirilmesi

Cantürk Caner: AB Bütünleşme Politikalarında Yerel Yönetimlerarası İşbirliği ve Türkiye: Yapısal ve İşlevsel Bir Analiz

Hüseyin Özgür: Metropoliten Alanların Yönetimi Deneyimi: Büyükşehir Belediyesi Modelinin Uygunluğu

F. Neval Genç / Hüseyin Özgür / Gökçen Kılınç: Etik Bağlamında Çevre, Kent ve Planlama