Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
- Karar Teorisi-Mustafa CAN - Çok Kriterli Karar Verme-Gökhan TURAN - Analitik Hiyerarşi Süreci-Güler ÖNDER-Emrah ...
Fiyatı: 29.00 TL

Bahadır Fatih Yıldırım
Emrah Önder
Büyük Veri
Büyük Veri
"Büyük Veri"den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.Veri devrimi daha yeni başlıyor. Artan bir hızla veri, eği...
Fiyatı: 22.00 TL

Necmi Gürsakal
Beşeri Sermaye Yatırımlarının Teşviki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
Beşeri Sermaye Yatırımlarının Teşviki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışmanın amacı söz konusu teşviklerin ülke uygulamalarını analiz etmek ve Türkiye için bir takım öneri...
Fiyatı: 20.00 TL

Ali ÇELİKKAYA
Betimsel İstatistik
Betimsel İstatistik
İstatistik herhangi bir gerçekliğin, herhangi bir olgunun sayısal nicel) doğasını anlamamıza ve başkalarına anl...
Fiyatı: 37.00 TL

Necmi Gürsakal
Bilgisayarlı Muhasebe ETA:V.8-SQL
Bilgisayarlı Muhasebe ETA:V.8-SQL
Bu kitap, muhasebe uygulamasına yönelik hazırlanmış, bir muhasebe büro ortamı aktarılmaya çalışılmıştır. M...
Fiyatı: 30.00 TL

Adem YILDIRIM
Bilim, Sanayi ve Tek. Pol. Yerele Yansıması: İzmir Örneği
Bilim, Sanayi ve Tek. Pol. Yerele Yansıması: İzmir Örneği
İzmir'e Özel Makaleler:1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Bilim Boyutundaki Yansıması - Üniversite - S...
Fiyatı: 25.00 TL

Dr. Rasim AKPINAR
Dr. Canan ARIKBAY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21