Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Yönetim Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi
- Yönetim Muhasebesinin İşletmelerde Yeri ve Önemi- Yönetim Muhasebesinde Kavramsal Çerçeve- Maliyet-Hacim İlişk...
Fiyatı: 30.00 TL

Sait Y. KAYGUSUZ
Şükrü DOKUR
Yönetime Katılma
Yönetime Katılma
İçindekiler: Kavramsal Çerçeve Yönetime Katılmanın Tarihsel Gelişimi Yönetime Katılmanın Temel Nitelikleri Yö...
Fiyatı: 20.00 TL

Özlem Işığıçok
Yöneylem Araştırması
Yöneylem Araştırması
Kitap üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Karar Ağaçları ile Dal ve Sınır Yöntemi yer almaktadır. Bi...
Fiyatı: 34.00 TL

Prof. Dr. H. Kemal SEZEN
Yöneylem Araştırmasına Giriş
Yöneylem Araştırmasına Giriş
İçindekiler1. Sistem Yaklaşımı2. Kestirim3. Doğrusal Programlama
Fiyatı: 28.00 TL

Prof. Dr. H. Kemal SEZEN

Fatma SERT ETEMAN
Yeni Pazarlama Tekniği Olarak Niş Pazar Girişimciliği
Yeni Pazarlama Tekniği Olarak Niş Pazar Girişimciliği
* Girişimcilik: Kavramı, Ortaya Çıkışı, Türkiye'de Girişimciliğin Tarihi, İlgili Kavramlar, Önemi, Toplumsal ...
Fiyatı: 24.00 TL

Mehmet Akif ÇAKIRER
Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar
Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar
Zerrin Toprak: Müzakereci Demokrasi ve Yerel Siyasetin Demokratik Gelişimi M. Akif Çukurçayır: Yurttaş Yerel Siya...
Fiyatı: 44.00 TL

Bekir PARLAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21