Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
An Introduction to TURKISH LAW for non-law students
An Introduction to TURKISH LAW for non-law students
TABLE OF CONTENTS - Chapter 1: The Nature of Law - Chapter 2: Sources of Law - Chapter 3: Branches of Law - Chapter 4: Br...
Fiyatı: 32.00 TL

Mahmut YAVAŞİ
Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri
Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri
* Avrupa Toplulukları'ndan AB'ne: Avrupa Toplulukları* AB'nin Kurulması* AB'nin Hukuksal Yapısı* AB'nin Kurumsal Yap...
Fiyatı: 42.00 TL

Kamuran Reçber
Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi
Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi
Çalışmada eşitlik ilkesi üç bölüm altında etraflıca ele alınmıştır. İlk bölüm; Eşitlik İlkesi ile İlg...
Fiyatı: 15.00 TL

Pir Ali KAYA
Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku
Türk Ticaret Kanununa ilişkin Yönetmelik ve Tebliğler ile6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu incelenmiştir.21.01....
Fiyatı: 50.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
Şirketler Hukuku Dersleri
Şirketler Hukuku Dersleri
- ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ- ADİ ŞİRKET- TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER- KOLLEKTİF ŞİRKET- A...
Fiyatı: 34.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
İş Hukukunun Temel Yasaları
İş Hukukunun Temel Yasaları
854 sayılı Deniz İş Kanunu 5953 sayılı Basın İş Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanunu (İçtihatlı) ...
Fiyatı: 35.00 TL

Pir Ali KAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21