Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Türk Dış Politikasına Giriş
Türk Dış Politikasına Giriş
- Kurtuluş Savaşı ve Devletin Yenilenmesi- İdeolojilerin Etkisi - Hükümetlerin Tercihi- Siyasal Kültür ve Tarihse...
Fiyatı: 25.00 TL

Davut ATEŞ
Türk Elektrik Piyasasının İşleyişi
Türk Elektrik Piyasasının İşleyişi
İçindekiler: 1. Elektrik Enerjisinin Tanımı ve Özellikleri 2. Elektrik Piyasası Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 3. T...
Fiyatı: 25.00 TL

Kenan DEVİR
Türk Endüstri İlişkileri Sistemi
Türk Endüstri İlişkileri Sistemi
Endüstri ilişkileri üç taraflı ilişkiler bütünüdür. Çalışma yaşamı ile ilgili kuralların oluşturulmasın...
Fiyatı: 28.00 TL

Aysen Tokol
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Bölümler:1. Kavramlar2. Batı Uygarlığı3. Osmanlı Devleti ve Yenileşme4. Tanzimat ve Modernleşme5. Trablusgarp, B...
Fiyatı: 23.00 TL

Halit EKEN
Mine ERSEVİNÇ
Turgay AKKUŞ
Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri
Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri
* Ekonomik Büyümenin Anlamı ve Tanımı* Türkiye'de Dışa Açık Ekonomik Büyüme Politi...
Fiyatı: 11.00 TL

Süreyya YILDIRIM
Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme
Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme
Osmanlı Politik Sisteminde Varoluş Mücadelesi: Modernleşme ve Politik Değişim Şerif Mardin, İlber Ortaylı...
Fiyatı: 30.00 TL

Ersin KALAYCIOĞLU
Ali Yaşar SARIBAY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21