Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri
Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri
Envanter ve Değerleme • Bilanço Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi • Sonuç Hesapların...
Fiyatı: 18.50 TL

Adem ÇABUK
Nietzche nin Ahlak ve Politika Felsefesi
Nietzche nin Ahlak ve Politika Felsefesi
Bu kitapta, düşünce-eylem ilişkisini siyaset-felsefe ilişkisi özelinde ele alan ve bu ilişkinin merkezine de siyas...
Fiyatı: 23.00 TL

Derda KÜÇÜKALP
Online İtibar Yönetimi
Online İtibar Yönetimi
Bu çalışmada kurumsal itibar algısının dijital dünyada nasıl şekillendiği üzerinde durulmuştur.Çalışmanın...
Fiyatı: 23.00 TL

Aydem ÇİFTÇİOĞLU
Organizasyonel Ağ Analizi
Organizasyonel Ağ Analizi
Organizasyonun en temel öğesi insandır. Organizasyonlarda işler esas olarak organizasyon şemasında belirtilen bir ...
Fiyatı: 23.00 TL

Selim TÜZÜNTÜRK
Osmanlıdan Cumhuriyete Donanma Politikası
Osmanlıdan Cumhuriyete Donanma Politikası
Kitabın konusu, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinde uygulanan donanma politikalarıdır. Donanma politikası, bu...
Fiyatı: 32.00 TL

Mehmet YÜKSEL
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırmasının Niteliği İşletmelerde Pazarlama Araştırması Hizmeti Veren Kuruluşlar Araştırma S...
Fiyatı: 23.00 TL

Tuncer TOKOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21