Kitaplar
/ İİBF-Hukuk
Mikro Krediler Makro Etkiler - Teori ve Uygulama
Mikro Krediler Makro Etkiler - Teori ve Uygulama
İçindekiler: 1.Bölüm: Yoksulluk ve Yoksullukla Savaşta Bir Strateji Olarak Mikro Krediler 2. Bölüm: Mikro Kredi Uy...
Fiyatı: 28.00 TL

Gönül YÜCE AKINCI
Merter AKINCI
Çağatay E. ŞAHİN
Mobil Pazarlama ve Mobil Reklam
Mobil Pazarlama ve Mobil Reklam
İÇİNDEKİLER:MOBİL PAZARLAMA:- Mobilite Kavramı ve Özellikleri, Mobil İletişim ve Özellikleri, Mob...
Fiyatı: 17.50 TL

Dr. Nihan ÖZGÜVEN
Modern İşletmecilik
Modern İşletmecilik
İÇİNDEKİLER:- İŞLETMECİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI VE BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ- İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALAR...
Fiyatı: 34.00 TL

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri
Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri
Envanter ve Değerleme • Bilanço Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi • Sonuç Hesapların...
Fiyatı: 18.50 TL

Adem ÇABUK
Nietzche nin Ahlak ve Politika Felsefesi
Nietzche nin Ahlak ve Politika Felsefesi
Bu kitapta, düşünce-eylem ilişkisini siyaset-felsefe ilişkisi özelinde ele alan ve bu ilişkinin merkezine de siyas...
Fiyatı: 23.00 TL

Derda KÜÇÜKALP
Online İtibar Yönetimi
Online İtibar Yönetimi
Bu çalışmada kurumsal itibar algısının dijital dünyada nasıl şekillendiği üzerinde durulmuştur.Çalışmanın...
Fiyatı: 23.00 TL

Aydem ÇİFTÇİOĞLU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20