Kitaplar
/ Sosyal Bilimler
İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Biliminin Doğuşu, Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Sürecine Genel Bakış: İşletme ve Yönetimle İlgili Kavr...
Fiyatı: 35.00 TL

İsmail EFİL
İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri
İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri
İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınmanın Önemi Büyüme ve Kalkınma Kavramlarının Tanı...
Fiyatı: 13.50 TL

Yalçın Acar
İstihdam ve İşsizlik
İstihdam ve İşsizlik
- Kavramsal Çerçeve- İşsizliğin Kavramsal ve Teorik Çerçevesi- Küresel İşsizlik Sorunu:Gelişmiş ve Gelişmekt...
Fiyatı: 24.00 TL

Özlem Işığıçok
Ücret Yönetimi
Ücret Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretin Yapısı ve Oluşum Süreci Ücretin Tanımı ve İlkeleri, Ücretin Tarihse...
Fiyatı: 15.00 TL

Kurtuluş KAYMAZ
Örgüt Sosyolojisi
Örgüt Sosyolojisi
“Örgüt Sosyolojisi” isimli bu çalışma, bütünlüklü bir bakış açısıyla bir araya getirilmiş, örgüt so...
Fiyatı: 33.00 TL

Memet ZENCİRKIRAN
Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması
Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması
Bu kitabın konusunu balık üretme işletmelerinde TMS 41 kapsamında ürün maliyetlerinin hesaplanması ve...
Fiyatı: 12.50 TL

Ahmet GÖKGÖZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10