Kitaplar
/ Uluslararası ilişkiler
Prof. Dr. Mehmet Genç'e Armağan
Prof. Dr. Mehmet Genç'e Armağan
Prof. Dr. Mehmet Genç için hazırlanan ve yayımlanan bu Armağan, alanlarında uzman olan akademisyenlerin seçkin ve ...
Fiyatı: 30.00 TL

Kamuran Reçber
Barış ÖZDAL
Zeynep ÖZGENÇ
Savaş ve Uluslararası Sistem
Savaş ve Uluslararası Sistem
Bu kitapta, disiplinler arası bir yaklaşım temelinde ve tarihsel analizler ışığında savaş olgusunun mercek altı...
Fiyatı: 22.00 TL

Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ
Siber Uzay ve Siber Güvenlik
Siber Uzay ve Siber Güvenlik
İçindekiler:-Reel Politik Paradigmanın Uluslararası İlişkiler Disiplininde Kuramsallaştırılması-Amerika B...
Fiyatı: 25.00 TL

Ali Burak DARICILI
Silahlanma ve Savaş
Silahlanma ve Savaş
Kavramsal Çerçeve: Emprik Düzeyde Silahlanma Askeri Teknolojinin Gelişimi Bağlamında Silah Çeşitleri, Silahlanm...
Fiyatı: 34.00 TL

Ferhat PİRİNÇCİ
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Kitap çalışması; siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilere ve politika ile ...
Fiyatı: 25.00 TL

Rıza ARSLAN
Türk Dış Politikası -Sorunlar ve Süreçler-
Türk Dış Politikası -Sorunlar ve Süreçler-
Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak Cumhuriyetin ilanından günümüze kadarki tarihsel süreç içinde Türkiyenin d...
Fiyatı: 40.00 TL

Ömer GÖKSEL İŞYAR
1 2 3 4 5 6 7 8