Fiyat Listesi
Kitap Adı Kitap Kategorisi Yazarları Fiyatı
İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon İİBF-Hukuk İsmail EFİL 35.00 TL
İdari Reform ve Politika Transferi İİBF-Hukuk Mehmet Zahid Sobacı 28.00 TL
İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri İİBF-Hukuk Yalçın Acar 13.50 TL
ÜCRET Teorisi-Politikası-Yönetimi-Sistemleri İİBF-Hukuk Özlem Işığıçok 23.00 TL
Ücret Yönetimi İİBF-Hukuk Kurtuluş KAYMAZ 15.00 TL
ÖNRAPORLAMA GEÇMİŞE BAK GELECEĞİ ÖNGÖR İİBF-Hukuk Mustafa SEVÜKTEKİN 30.00 TL
Örgüt Sosyolojisi İİBF-Hukuk Memet ZENCİRKIRAN 33.00 TL
Öteki'nin Var Olma Sancısı (Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri) İİBF-Hukuk Doç. Dr. İsmet Parlak 28.00 TL
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İİBF-Hukuk Bahadır Fatih Yıldırım , Emrah Önder 29.00 TL
Büyük Veri İİBF-Hukuk Necmi Gürsakal 22.00 TL
Beşeri Sermaye Yatırımlarının Teşviki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme İİBF-Hukuk Ali ÇELİKKAYA 20.00 TL
Bilgisayarlı Muhasebe ETA:V.8-SQL İİBF-Hukuk Adem YILDIRIM 30.00 TL
Bilim, Sanayi ve Tek. Pol. Yerele Yansıması: İzmir Örneği İİBF-Hukuk Dr. Rasim AKPINAR , Dr. Canan ARIKBAY 25.00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler İİBF-Hukuk Fatih BİLGİLİ , Ertan DEMİRKAPI 19.00 TL
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İİBF-Hukuk Ahmet GÖKGÖZ 30.00 TL
Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı İİBF-Hukuk Memet ZENCİRKIRAN 34.00 TL
Dünyada Vergileme Anlayışındaki Değişim İİBF-Hukuk Tülin Canbay 16.20 TL
Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku İİBF-Hukuk Kamuran Reçber 22.00 TL
EKONOMETRİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar İİBF-Hukuk Nedim DİKMEN 28.00 TL
Ekonometrik Zaman Serileri Analizi İİBF-Hukuk Mehmet Çınar , Mustafa SEVÜKTEKİN 42.00 TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15