Güncel Kitaplar
Moleküler Biyolojinin Temelleri
Moleküler Biyolojinin Temelleri
İçindekiler-Moleküler Hücre Biyolojisinin Tarihi, Atomlar, Kimyasal Bağlar, Makromoleküller ve H&...
Fiyatı: 28.00 TL

Prof. Dr. Elif DEMİRKAN
Marka ve Marka Stratejileri
Marka ve Marka Stratejileri
İçindekiler:-Markalamada Temel Tanım ve Kavramlar-Ürün Farklılaştırma ve Markalama-Çağdaş Paza...
Fiyatı: 18.00 TL

Doç. Dr. Çağatan TAŞKIN
Yaşlılık Sosyolojisi
Yaşlılık Sosyolojisi
Yaşlılığın Toplumsal Yörüngeleri1. İnsan Yaşam Döngüsünde Bir Evre: Yetişkinlikten Yaşlılığa Geçiş2. D...
Fiyatı: 25.00 TL

Ünal ŞENTÜRK
Yönetime Katılma
Yönetime Katılma
İçindekiler: Kavramsal Çerçeve Yönetime Katılmanın Tarihsel Gelişimi Yönetime Katılmanın Temel Nitelikleri Yö...
Fiyatı: 20.00 TL

Özlem Işığıçok
Mühendisler İçin Termodinamiğin Esasları Cilt 2
Mühendisler İçin Termodinamiğin Esasları Cilt 2
İçindekiler -Buhar Çevrimleri -İdeal Hava (Gaz) Çevrimleri -Mükemmel Gaz Karışımları -Gaz-Buhar Karışımları...
Fiyatı: 34.00 TL

Recep YAMANKARADENİZ
Nurettin YAMANKARADENİZ
Salih ÇOŞKUN
Roma Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları
Roma Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları
İçindekiler: -Borç ve Borç İlişkisi Kavramı İle Borcun Unsurları -Roma Hukukunda Sorumluluk Kavramı -Borç İli...
Fiyatı: 16.50 TL

Duygu Özer Sarıtaş