Güncel Kitaplar
Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Türkiyenin Ulusal Güvenliğine Etkisi
Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Türkiyenin Ulusal Güvenliğine Etkisi
İçindekiler: 1. Kuramsal Çerçeve 2. Türkiye de Ulusal Güvenlik Kültürünün Yapıtaşları 3. Türkiye de Ulusal ...
Fiyatı: 25.00 TL

Zeyyat BANDEOĞLU
Mikro Krediler Makro Etkiler - Teori ve Uygulama
Mikro Krediler Makro Etkiler - Teori ve Uygulama
İçindekiler: 1.Bölüm: Yoksulluk ve Yoksullukla Savaşta Bir Strateji Olarak Mikro Krediler 2. Bölüm: Mikro Kredi Uy...
Fiyatı: 28.00 TL

Gönül YÜCE AKINCI
Merter AKINCI
Çağatay E. ŞAHİN
Makine Öğrenmesi & Derin Öğrenme
Makine Öğrenmesi & Derin Öğrenme
İçinde yaşadığımız günlerde, insanların bilgisayarlarla olan ilişkisi temelden değişiyor. Bilgisayarla progra...
Fiyatı: 27.00 TL

Necmi Gürsakal
Uluslararası Çevre Rejimleri
Uluslararası Çevre Rejimleri
İçindekiler:- Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve- Çevre Rejimi İncelemeleri- Atmosfer- Ekosistem...
Fiyatı: 33.00 TL

Gökhan ORHAN
Semra CERİT MAZLUM
Yasemin KAYA
Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı
Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı
İçindekiler:- Ekonomi Nedir?- Afet Ekonomisi- Afetlerin Direk (Doğrudan) Etkileri- Afetlerin Dolaylı Etkileri- ...
Fiyatı: 15.00 TL

Doç. Dr. Mehmet ADAK
Siber Uzay ve Siber Güvenlik
Siber Uzay ve Siber Güvenlik
İçindekiler:-Reel Politik Paradigmanın Uluslararası İlişkiler Disiplininde Kuramsallaştırılması-Amerika B...
Fiyatı: 25.00 TL

Ali Burak DARICILI