Güncel Kitaplar
Orta Doğu
Orta Doğu
- Orta Doğu'nun Sosyo-Kültürel Yapısı ve Osmanlı Sonrasında Orta Doğu'da Siyaset- Ondokuzuncu Yüzyıldan Yirmibi...
Fiyatı: 33.00 TL

Tayyar ARI
İstihdam ve İşsizlik
İstihdam ve İşsizlik
- Kavramsal Çerçeve- İşsizliğin Kavramsal ve Teorik Çerçevesi- Küresel İşsizlik Sorunu:Gelişmiş ve Gelişmekt...
Fiyatı: 24.00 TL

Özlem Işığıçok
Mühendisler İçin Termodinamiğin Esasları Cilt-1
Mühendisler İçin Termodinamiğin Esasları Cilt-1
- Temel Kavramlar- Saf Madde ve PvT Bağıntıları- İş ve Isı- Sistem İçin Termodinamiğin Birinci Kanunu- Termodin...
Fiyatı: 37.00 TL

Recep YAMANKARADENİZ
Nurettin YAMANKARADENİZ
Salih ÇOŞKUN
Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri
Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri
- Otomatik Kontrola Giriş- Laplace Dönüşümleri- Matematiksel Model ve Sistem Dinamiği- Dinamik Sistemlerin Modellen...
Fiyatı: 35.00 TL

İbrahim YÜKSEL
İstatistikte R İle Programlama
İstatistikte R İle Programlama
- Veri Biçimleri- Veri GirişiFonksiyon Döngü Koşul- Olasılık- Olasılık Dağılımları- Grafik Çizimi- İstatis...
Fiyatı: 30.00 TL

Necmi Gürsakal
Yeni Pazarlama Tekniği Olarak Niş Pazar Girişimciliği
Yeni Pazarlama Tekniği Olarak Niş Pazar Girişimciliği
* Girişimcilik: Kavramı, Ortaya Çıkışı, Türkiye'de Girişimciliğin Tarihi, İlgili Kavramlar, Önemi, Toplumsal ...
Fiyatı: 24.00 TL

Mehmet Akif ÇAKIRER