Güncel Kitaplar
Kamu Sektörü Bilgisi   Üretimi, Yeniden Kullanımı ve Fiyatlandırılması
Kamu Sektörü Bilgisi Üretimi, Yeniden Kullanımı ve Fiyatlandırılması
İÇİNDEKİLER - Kamu Sektörü Bilgisinin Teorik Çerçevesi Bilginin Tanımı ve Değeri, Bilginin Sınıflandırılma...
Fiyatı: 17.50 TL

Dr. Özge UYSAL ŞAHİN
Sermaye Piyasaları ve Yatırım Fonları : Teori ve Uygulama
Sermaye Piyasaları ve Yatırım Fonları : Teori ve Uygulama
- Yatırım Fonlarına İlişkin Kavramsal Çerçeve- Yatırım Fonlarının Genel Yapısı ve İşleyişi- Literatür Ar...
Fiyatı: 24.00 TL

Gönül Yüce Akıncı
Türkiye'nin Dış Politikası
Türkiye'nin Dış Politikası
- Türkiye'nin Dış Politikasında Kültürel Diplomasi- Normlar ve Uluslararası İlişkiler: Türkçe Yazın İçin Ge...
Fiyatı: 25.00 TL

Doç. Dr. İdris Demir
Türk Dış Politikasına Giriş
Türk Dış Politikasına Giriş
- Kurtuluş Savaşı ve Devletin Yenilenmesi- İdeolojilerin Etkisi - Hükümetlerin Tercihi- Siyasal Kültür ve Tarihse...
Fiyatı: 25.00 TL

Davut ATEŞ
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
- Karar Teorisi-Mustafa CAN - Çok Kriterli Karar Verme-Gökhan TURAN - Analitik Hiyerarşi Süreci-Güler ÖNDER-Emrah ...
Fiyatı: 29.00 TL

Bahadır Fatih Yıldırım
Emrah Önder
Türkiye'de Politik Değişim ve Türk Dış Politikası: Neo Osmanlıcılığın Sosyo Politiği
Türkiye'de Politik Değişim ve Türk Dış Politikası: Neo Osmanlıcılığın Sosyo Politiği
- Ahmet Davutoğlu Dış Politika anlayışının Kökleri:Modernite Eleştirisinden Modernitenin Merkezine- Akp Dönemi ...
Fiyatı: 25.00 TL

Rasim Özgür Dönmez