Güncel Kitaplar
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku
İÇİNDEKİLER: -Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri (Ankara Anlaşması İtibarıyla Ortaklık İlişkileri-Türkiye-AB ...
Fiyatı: 29.00 TL

Kamuran Reçber
Temel Metin Madenciliği
Temel Metin Madenciliği
Metin Madenciliğinin Adımları Metin Madenciliği İle İlişkili Alanlar: Doğal Dil İşleme, Bilgi Erişim Sisteml...
Fiyatı: 20.00 TL

Ayşe OĞUZLAR
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Borçlar Hukukunun Temel İlkeleriBorç ve Borç İlişkisi, Eksik BorçlarBorç İlişkisinin Kaynakları (Borçların D...
Fiyatı: 19.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
Koyun Keçi Hastalıkları
Koyun Keçi Hastalıkları
Yüksek Okul Öğrencileri Teknisyenler ve Teknikerler İçinDahili ve Paraziter Koyun Keçi Hastalı...
Fiyatı: 30.00 TL

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK
Prof. Dr. Bayram ŞENLİK
Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar
Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar
Cumhuriyet Yönetiminin Devraldığı Ekonomi Kuruluş Yılları Dönemi (1923-1932) Devletçilik Yılları Dönemi (1...
Fiyatı: 20.00 TL

Yalçın Acar
Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar
Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar
Zerrin Toprak: Müzakereci Demokrasi ve Yerel Siyasetin Demokratik Gelişimi M. Akif Çukurçayır: Yurttaş Yerel Siya...
Fiyatı: 44.00 TL

Bekir PARLAK