Güncel Kitaplar
Finansal Muhasebe (Uygulamacılar İçin)
Finansal Muhasebe (Uygulamacılar İçin)
* Konsinye Satışlar  * Promosyon, Eşantiyon Numune Mallar  *Gelecek Aylar Gelecek Yıllar Gelirler Gelir T...
Fiyatı: 30.00 TL

Şükrü DOKUR
Sait Y. KAYGUSUZ
Finansal Muhasebe
Finansal Muhasebe
Mali Tablolar Hesap Kavramı Hazır Değerler Menkul Kıymetler Alacaklar Katma Değer Vergisi-Özel T&#...
Fiyatı: 23.00 TL

Şükrü DOKUR
Sait Y. KAYGUSUZ
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
- Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri- Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar Ta...
Fiyatı: 35.00 TL

Şükrü DOKUR
Sait Y. KAYGUSUZ
Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri
Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri
Envanter ve Değerleme • Bilanço Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi • Sonuç Hesapların...
Fiyatı: 18.50 TL

Adem ÇABUK
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Araştırmasının Niteliği İşletmelerde Pazarlama Araştırması Hizmeti Veren Kuruluşlar Araştırma S...
Fiyatı: 23.00 TL

Tuncer TOKOL
Güncel Mali Konular
Güncel Mali Konular
Performans Esaslı Bütçe Sistemi ve 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirilmes...
Fiyatı: 16.20 TL

Nihat EDİZDOĞAN