Güncel Kitaplar
Etkili Ambalaj Tasarımı
Etkili Ambalaj Tasarımı
Fiyatı: 20.00 TL

Gültekin ERDAL
Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler
Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler
Endüstri İlişkilerinin Genel Çerçevesi: Endüstri İlişkileri ve Çalışma İlişkileri Kavramı, Konusu, Geliş...
Fiyatı: 28.00 TL

Aysen Tokol
İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri
İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri
İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınmanın Önemi Büyüme ve Kalkınma Kavramlarının Tanı...
Fiyatı: 13.50 TL

Yalçın Acar
Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi
Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi
Çalışmada eşitlik ilkesi üç bölüm altında etraflıca ele alınmıştır. İlk bölüm; Eşitlik İlkesi ile İlg...
Fiyatı: 15.00 TL

Pir Ali KAYA
Şirketler Hukuku Dersleri
Şirketler Hukuku Dersleri
- ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ- ADİ ŞİRKET- TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER- KOLLEKTİF ŞİRKET- A...
Fiyatı: 34.00 TL

Fatih BİLGİLİ
Ertan DEMİRKAPI
İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme
İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme
Şirket yönetimi, günümüzde etkin kaynak ile eş anlamlıdır. Kaynakların etkin yönetimi ile şirket için en uygu...
Fiyatı: 62.00 TL

Sait Y. KAYGUSUZ
Şükrü DOKUR